Tutkimus ja tuotekehitys

Innovatiivisten ratkaisujen avain on tutkimus- ja tuotekehitystyö.

Insta ILS:n tutkimus- ja tuotekehitystyö pyrkii jalostamaan ilmailualan teknologiakonsepteja, järjestelmiä ja laitteita jatkuvasti paremmin asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Kokonaan uusien tuotteiden, modifikaatiosuunnittelun, täydentävän tai edelleen kehittävän tuotekehityksen avulla luodaan ratkaisuja toiminnallisiin haasteisiin.

Selkeä tavoitetila ja vaatimuksien hallinta ovat onnistuneen tuotekehitysprojektin peruskiviä. Yksi vahvuuksistamme on erilaajuisten tutkimusten tekeminen. Tällöin liikkeelle lähtöön riittää se tärkein; idea. Työ alkaa asiakkaan ideasta tai ongelmatilanteesta. Ongelman ymmärtämisen kautta voimme rakentaa selkeät vaatimukset, jotka voidaan tuotekehitysprojektin aikana täyttää.

Tuotekehityksen lisäksi toteutamme tuotedokumentaation ja suunnittelemme tuotteen ylläpidon. Kehityksessä ja osavalinnoissa huomioidaan tuotteen elinkaari ja huollettavuus.

Aktiivinen osallistuminen tutkimushankkeisiin ja yhteistyö tutkimuslaitosten, yliopistojen ja tutkimusrahoittajien kanssa ovat keskeinen osa toimintaamme.

Insta ILS:llä on osaamista kaikilla tuotekehityksen osa-alueilla:

 • Määrittelyt
 • Konseptit
 • Elektroniikka
 • Ohjelmistot
 • Sulautetut järjestelmät
 • Mekaniikka
 • Tekninen dokumentointi
 • Testaus
 • Protot ja piensarjavalmistus
 • Erikoisjärjestelmät
 • Tuotetutkimus
 • Modifikaatiosuunnittelu ja järjestelmien uudistaminen

Lue tarkemmin kyvyistämme alta.

Salonen Pekka Yksikönpäällikkö, Tutkimus ja tuotekehitys +358 50 562 6356

Määrittelyt

 • Tuotemäärittelyt asiakkaan vaatimusten mukaisesti
 • Tavoitetilan kuvaus
 • Idean tai ongelman muokkaaminen vaatimuksiksi
 • Määrittelyn rakentaminen ilmailualan vaatimukset täyttäväksi

Konseptit

 • Idean toimivuuden testaaminen nopeasti
 • Ajatuksen muuttaminen konkreettiseksi malliksi
 • Mahdollisia mallinnustapoja mm. 3D-skannaus, -mallinnus ja -tulostus
 • Ohjelmiston protoilu käyttöliittymästä tärkeimpiin algoritmeihin
 • Kuva tai fyysinen malli auttavat vastaamaan tuotekehityksen kysymyksiin, kuten: Mikä on järkevin käytettävä teknologia? Miltä tuote voisi näyttää valmiina? Miten käyttäjä sitä aidosti käyttää?

Elektroniikka

 • Elektroniikkasuunnittelu vaatimuksista, piirisuunnittelun kautta, piirikaavioon, piirilevyyn ja  ensikappaleeseen
 • Elektroniikan simulointiosaaminen
 • Piirilevyjen valmistusmenetelmätuntemus
 • EMC-suunnittelu

Ohjelmistot

 • Ohjelmistojen määrittelyt
 • Ohjelmistoarkkitehtuurit
 • Laaja osaaminen eri ohjelmointikielistä
 • Ohjelmistotestaus

Sulautetut järjestelmät

 • Mikrokontrollerijärjestelmät
 • PC-pohjaiset sulautetut järjestelmät
 • Vaativien olosuhteiden laitteistot
 • FPGA- ja SoC-ratkaisut

Mekaniikka

 • Mekaniikan suunnittelu 3d-ohjelmistolla
 • Teollinen muotoilu ja käytettävyyden suunnittelu
 • Suunnittelu vaativiin ympäristöolosuhteisiin

Testaus

 • Tuotteen testaus prototyypistä lopputuotteeseen
 • Sähköinen, ohjelmallinen ja mekaaninen testaus
 • MIL-STD-810:n mukainen ympäristötestaus.

Lue lisää testauskyvyistämme

Proto- ja piensarjavalmistus

 • Tuotekonseptien valmistus ja testaus ideasta prototyyppiin tai ensikappaleeseen
 • Toiminnallisella prototyypillä voidaan varmistaa tuotteen toimivuus ja soveltuvuus aiottuun  käyttöön.
 • Ensikappale on laite, joka täyttää suunnitteluvaatimukset ja on valmis sarjatuotantoon
 • Piensarjavalmistus kokonaisille tuotteille
 • Mekaniikan, elektroniikan ja ohjelmistojen valmistus talon sisällä ja alihankintaverkoston avulla

 

Modifikaatiosuunnittelu ja järjestelmien uudistaminen

 • Saatavuusongelmien ratkaisut
 • Suorituskykyparannukset
 • Modernisoinnit

Erikoisjärjestelmät

 • Sotilas- ja ilmailualan järjestelmät
 • Kenttätestilaitteet
 • Laajat testausjärjestelmät
 • Automaattiset testiasemat

Tuotetutkimus

 • Puutteellisen dokumentaation täydennys
 • Testauskykyjen rakentaminen

3D-skannaus

 • Tarkan pintamallin rakentaminen olemassa olevista kappaleista
 • Laitteistojen yhteensovitus ja tarkka mitoitus

Insta ILS – asiakkaita

Suomen puolustusvoimat
Viranomaiset
Siviiliviranomaiset
Siviili-ilmailu
Korkeateknologia-alat

Palveluvalmius myös mm.

Kumipyöräliikenne
Sairaala- ja laboratoriolaitteet ja -järjestelmät
Erikoisajoneuvot
Automaatioteollisuus
Raideliikenne
Tutka- ja radiolaitteet ja -järjestelmät
Logistiikka