Miehittämättömän ilmailun (RPAS) palvelut

Insta ILS palvelee miehittämättömän ilmailun toimijoita ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneita organisaatioita monipuolisella osaamisella ja pitkäaikaisella kokemuksella.

Insta ILS vastaa asiakkaidensa tarpeisiin rakentamalla turvallisia ja kustannustehokkasta huipputeknologiaa hyödyntäviä miehittämättömän ilmailun palveluita. Perehdytämme ja koulutamme miehittämättömän ilmailun toimijoita, konsultoimme RPAS-sovelluksien hyödyntämisessä liiketoimintaympäristössä ja tuotamme kokonaisvaltaisia miehittämättömän ilmailun operointipalveluita.

Koulutus

Vuodesta 2012 suomalaisten viranomaisten luotettu miehittämättömän ilmailun koulutuskumppani tarjoaa kokonaisvaltaisia koulutuspalveluita, joissa hyödynnetään verkko-opiskelua, lähiopiskelua ja simulaattoriharjoittelua. Koulutustarjooma koostuu moduleista ja kattaa sekä aloittelevan siviililennättäjän että vaativan viranomaiskäytön tarpeet. 

 

 

 

Konsultointi

Miehittämätön ilmailu on kasvava toimintakenttä. Erityisesti siviili-ilmailun sovellusmahdollisuudet on tunnistettu esimerkiksi tutkimus-, seuranta- ja vartiointitoiminnassa ja tavaralogistiikassa. Insta ILS konsultoi asiakkaitaan miehittämättömän ilmailun uusien, kustannustehokkaiden sovellusmahdollisuuksien ja RPAS-palveluiden luomisessa sekä kehittämällä operointimenetelmiä ja tarjoamalla alan koulutusta.

 

 

Operointi

Kokenut ja asiantunteva miehittämättömän ilmailun asiantuntijatiimi voi huolehtia yrityksen tai organisaation miehittämättömän ilmailun operoinnin kokonaisuudesta avaimet käteen -periaatteella. Autamme teknologiavalinnassa, vaatimusmäärittelemme ja räätälöimme kustannustehokkaat operointipalveluiden kokonaisratkaisut sekä huolehdimme käyttöönotosta ja ylläpidosta.