Korkeateknologian elinkaaripalvelut

Monimutkaisten järjestelmäkokonaisuuksien suunnitelmallisilla elinkaaripalveluilla huolehditaan järjestelmien ja laitteiden toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta sekä tunnistetaan ennakoiden kriittisiä osa-alueita. 

Insta palvelee asiakkaitaan korkeateknologia-alojen järjestelmien, osajärjestelmien ja laitteiden elinkaarisuunnittelussa ja elinkaaripalveluiden toteuttamisessa. Suunnitelmallisuudella voidaan tuoda merkittäviä hyötyjä investointi- ja ylläpitokustannuksiin, prosessien ja toiminnallisuuksien hallintaan ja kehitykseen sekä kokonaistoiminnan ennakoitavuuteen.

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön edistyksellisellä teknologiaosaamisella ja sertifioidulla laadulla tuotetut elinkaaripalvelut. Insta on laadukas kumppani asiakkaidensa toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Elinkaaripalvelumme sisältää muun muassa:

 • Järjestelmälogistiikka, kunnossapidon suunnittelu (Integrated Logistic Support esimerkiksi Def-Stan 00-60)
 • Huollettavuusanalyysit (LSA, MTA)
 • Luotettavuusanalyysit (esimerkiksi MIL-HDBK-217 )
 • Elinkaarikustannusten laskenta ja optimointi (Life Cycle Cost)
 • Turvallisuus (System Safety MIL-STD-882)
 • Käyttö- ja huolto-ohjeiden laadinta
 • Koulutuksen suunnittelu ja toteutus
 • Varaosatoiminnot (varaosien: varastointi, myynti, hankintasuositukset sekä korvaavien materiaalien ja varaosien määrittely)
 • Varaosien saatavuuden hallinta (Obsolescence Management)
 • Laajojen teknisten järjestelmien suunnittelu ja hallinta (Systems engineering)
 • Tekniset tukipalvelut (Help desk- palvelut, on-site support)
 • Laitemodifikaatiot ja korvaavat osat
Pohjanpää Hannu Yksikönpäällikkö, Elinkaarenhallinta +358 20 771 7163

Elinkaarisuunnittelu

Elinkaarisuunnittelu auttaa asiakasta varmistamaan laitteiden ja järjestelmien kyvykkyyden koko niiden elinkaaren ajan. Elinkaarisuunnittelussa huomioidaan toiminnan ennustettavuus, laadun ja elinkaaren hallinta, investointien ja elinkaarikustannusten hallittavuus, käytettävyys, turvallisuus ja ympäristöarvot.

 

 

 

Obsolescence

Varaosien saatavuussuunnittelulla palvellaan laitteiden ja järjestelmien toiminnan jatkuvuutta. Obsolescence on kriittinen osa korkeateknologian elinkaarisuunnittelua. Palveluun kuuluu varaosien saatavuussuunnittelu ja seuranta sekä ennakoivien toimenpiteiden suunnittelu (hankintasuunnittelu varaosille tai korvaaville osille).

Insta Obsolescence Management Tool

Insta Obsolescence Management Tool on Instassa kehitetty työkalu varaosien saatavuuden hallintaan. Järjestelmä seuraa automaattisesti varaosien saatavuutta, tarjoaa laajan tietokannan komponenteista historiatietoineen sekä tuottaa tuotekohtaisia raportteja ja toimintasuosituksia.

 

 

 

 

Ylläpitosuunnittelu

Laitteiden ja järjestelmien käynnissäpidon suunnitelmallisuudella ja kehittämisellä varmistetaan toiminnan tasainen laatu ja tehokkuus koko sen elinkaaren ajan. Tavoitteena on tasapainottaa elinkaari- ja ylläpitokustannuksia sekä huolehtia toimintavarmuudesta ja laaduntuottokyvystä. Ylläpitosuunnittelu varmistaa laitteen tai järjestelmän elinkaarisuunnitelman toteutumisen.

 

 

 

Laitemodifikaatiot ja korvaavat osat

Laitteiden parannustyöt ja käyttötarkoituksen muuttaminen ovat osa Instan elinkaaripalveluita. Huolehdimme myös korvaavien laitteiden, komponenttien tai varaosien suunnitelmallisesta hankinnasta. Asiakkaamme voi olla varma laitteidensa ja järjestelmiensä toimivuudesta ja soveltuvuudesta niille tarkoitettuihin tehtäviin. 

 

 

 

Insta ILS – asiakkaita

Suomen puolustusvoimat
Viranomaiset
Siviiliviranomaiset
Siviili-ilmailu
Korkeateknologia-alat

Palveluvalmius myös mm.

Kumipyöräliikenne
Sairaala- ja laboratoriolaitteet ja -järjestelmät
Erikoisajoneuvot
Automaatioteollisuus
Raideliikenne
Tutka- ja radiolaitteet ja -järjestelmät
Logistiikka