10.12.2015

Puolustusvoimat ja Insta Group Oy kumppanuussopimukseen

Puolustusvoimat ja Insta Group Oy ovat allekirjoittaneet järjestelmien elinkaaripalveluja koskevan strategisen kumppanuussopimuksen.

Kumppanuussopimus kattaa puolustusvoimien sotilasilmailun lentokalustoon ja järjestelmiin, meripuolustuksen järjestelmiin, puolustusvoimien tiedustelu-, valvonta- johtamis- ja maalittamisjärjestelmiin sekä puolustusvoimien koulutus- ja tietoturvajärjestelmiin liittyviä elinjakson tukipalveluja. Muun muassa ilmavoimien F/A-18 Hornet hävittäjien ja maavoimien NH90 kuljetushelikoptereiden järjestelmien tukipalvelut kuuluvat sopimukseen.

Puolustusvoimat ja Insta Group Oy ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo vuodesta 1973 alkaen. Yhteistoiminta alkoi lentokonejärjestelmien huollossa ja ylläpidossa, ja on laajentunut tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien sekä niihin liittyvien koulutusjärjestelmien ylläpitoon, kehittämiseen ja integrointiin. Myös tietoturva ja kyberturvallisuus ovat olleet vuosia osana kumppanuutta. Pitkäjänteinen yhteistoiminta on luonut Insta Group Oy:lle vahvan teknologia- ja toimialaosaamisen, jolla tuetaan Puolustusvoimien kriittisten järjestelmien kotimaista huoltovarmuutta myös poikkeusoloissa.

Nyt allekirjoitettu sopimus selkeyttää kummankin osapuolen rooleja ja mahdollistaa tiiviin yhteistyön sekä nykykaluston ylläpidossa että tuleviin materiaalihankkeisiin valmistauduttaessa. Sopimus on puitesopimus, jolla kuvataan jo vakiintunut liiketoimintatapa sekä todetaan liikesuhteen olevan puolustushallinnon kumppanuus-osastrategian mukaista strategista kumppanuutta.

Lisätietoja kumppanuussopimuksesta antavat puolustusministeriössä erityisasiantuntija Riikka Pitkänen, puh. 0295 140421 ja Puolustusvoimissa kaupallisjuridinen asiantuntija Juhani Matinlassi, puh. 0299 510950 ja Insta Group Oy:ssä toimitusjohtaja Pertti Huusko, puh. 040 779 9410