5.12.2016

Jokaisen kyberturva -verkkokoulutus

Tutkitusti lähes kaikki yritysten tietoturvaongelmat ja vuodot johtuvat inhimillisestä erehdyksestä. Usein taustalla tietämättömyys tai oman toiminnan merkityksen ymmärtämisen alhaisuus. Nopein ja paras tapa nostaa yritysten tietoturvallisuutta, on parantaa henkilöiden osaamista.

Instan Trustin Jokaisen kyberturva -verkkokoulutuspaketti on nopean, tehokkaan ja korkealaatuisen koko henkilöstön kyberturvallisuusosaamisen nostamisen palvelu yrityksille ja organisaatioille. Koulutuksen avulla pyritään turvaamaan kybersietokykyinen organisaatio ja kilpailukykyä ylläpitävä kyberturvallisuuskulttuuri. 

Käytännönläheinen koulutus kilpailukyvyn vahvistajaksi

Paketti koostuu kuudesta osiosta sisältäen testin. Tarvittaessa koulutukseen voidaan lisätä organisaatiokohtainen osio (esim. organisaatiokohtaiset kyberturvallisuuden ohjeet ja politiikat). Paketin taustalla korkeatasoinen kyberturvallisuuden ja pedagogiikan osaaminen.

Interaktiivinen ja osallistava Jokaisen kyberturva -verkkokoulutus nostaa esiin arkisia ja päivittäisiä tilanteita työntekijän omasta näkökulmasta. Kyberturvallisuutta käsitellään esimerkiksi erilaisten ongelmanratkaisutehtävien, animaatioiden ja videoiden avulla. Jokaisen kyberturva -verkkokoulutuspaketin avulla organisaation henkilöstö saa valmiudet toimia turvallisesti digitaalisessa ympäristössä. Koulutus korostaa henkilöstön vastuullisuuden, tarkkaavaisuuden, huolellisuuden ja aktiivisuuden merkitystä. 

Osaaminen varmistetaan lopputestillä, jonka tiedot ovat organisaation käytössä. Verkkokoulutuksen aineistoja päivitetään, jotta osallistujien osaaminen pysyy jatkuvasti ajan tasalla. 

Insta Trustin koulutuspaketit tarjoavat yleisen koulutuskokonaisuuden, jonka voi jakaa koko henkilöstölle organisaation toimialasta riippumatta. Yleisen kokonaisuuden lisäksi yrityksillä on omia ohjeistuksiaan, joissa määritetään esim. asioita, kuten saako yrityksen laitteille ladata vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja sovelluksia, tai onko sosiaalisen median käyttö työpäivän aikana yrityksen laitteilta sallittua. Käytettäessä koulutusaineistoa Instan oppimisalustalta, voi yrityksen ohjeet lisätä alustalle omina kokonaisuuksinaan. Organisaatio voi tarvittaessa mukauttaa omaa ohjeistustaan ja koulutustaan Instan kokonaisuuteen.

Jokaisen kyberturva -verkkokoulutus – asiakashyödyt

  • Oman henkilöstön nopea ja tehokas kyberosaamisen tason kasvatus
  • Dokumentoitu tieto koulutusten läpikäynnistä ja ymmärtämisestä
  • Mahdollisuus kehittää pitkäjänteisesti henkilöstön kyberosaamista ja -toimintakulttuuria
  • Organisaation kybersietokyvyn merkittävä paraneminen
  • Organisaation tuloksentekokyvyn turvaaminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää!