27.5.2016

Henkilöstö on suurin kyberturvariski – ja mahdollisuus

TIEDOTE 23.5.2016
Julkaisuvapaa heti
Insta Trust Oy

Henkilöstö on suurin kyberturvariski – ja mahdollisuus

Kyberturvallisuus on arjen turvallisuutta, jossa jokaisella tulee olla riittävät taidot toimiakseen työtehtävissä ja tietoyhteiskunnassa. Arjen turvallisuus on taitoa käyttää turvallisesti sähköpostia, verkkopalveluita ja sosiaalista mediaa. Osaava ihminen on parhaimmillaan turvallisuuden vahvin lenkki niin työpaikalla, matkoilla kuin kotioloissakin. Media uutisoi yritysten ja organisaatioiden kyberturvaongelmista säännöllisesti.

– Digitaalinen turvallisuusajattelu on siirtymässä teknologia- ja kontrollikeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen. Ihminen nostetaan toiminnan keskiöön. Henkilöstön koulutus onkin nopein ja kustannustehokkain tapa nostaa digitaalisen turvallisuuden tasoa, Insta Group Oy:n kyberalueen kehittämisjohtaja ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll kertoo.

– Kun jokaisella on ymmärrys omasta roolistaan ja ajankohtaisista uhkista, voimme hyödyntää digimaailman mahdollisuuksia paremmin. Turvallisuus on nähtävä ensisijaisesti mahdollistajana, ja tässä koulutuksella on merkittävä rooli. Kyberturva tehostaa liiketoimintaa Vahva kyberturva edistää liiketoiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä, helpottaa arkielämää ja vapauttaa yhteiskunnan ja viranomaisten voimavaroja. Kouluttamalla henkilöstöä organisaatio voi tehdä kyberturvallisuudesta vahvuuden – ja ottaa hyödyn irti digitalisaatiosta ilman häiriöitä.

– Suurin kyberturvariski useimmiten istuu näppäimistön ja selkänojan välissä. Hyvän kyberturvallisuuskulttuurin ylläpitäminen ja vahvistaminen edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja jokaisen osallistumista. Ihminen arvioidaan yleensä kyberturvallisuuden heikoimmaksi lenkiksi. Siksi turvallisuuden parantamisen on lähdettävä ihmisestä, Limnéll muistuttaa.

Limnéll on ollut mukana kehittämässä Insta Trust Oy:n Jokaisen kyberturva -verkkokurssia, jossa käydään läpi kyberturvallisuuden perusteet työpaikan jokapäiväisten esimerkkitilanteiden pohjalta.

– Työpaikan kyberturvallisuus parantuu ja kehittyy vain henkilöstön pitkäjänteisellä sitoutumisella ja jatkuvalla, ajantasaisen osaamisen ylläpitämisellä. Olemme parhaillaan luomassa uudenlaista digitaalista turvallisuuskulttuuria, ja siinä meillä jokaisella on vastuumme.

Lisätietoja:

  • Insta Group Oy Jarno Limnéll, kyberalueen kehittämisjohtaja 040 527 6173 jarno.limnell@insta.fi
  • Insta Trust Oy Martti Setälä, asiakkuus- ja kehitysjohtaja 040 536 6350 martti.setala@insta.fi
  • Insta Trust Oy auttaa turvaamaan asiakkaidensa häiriöttömän liiketoiminnan ja vahvistamaan kriisinsietokykyä. Yritys tarjoaa turvallisuusjohtamisen tueksi koulutuksia ja harjoituksia sekä suunnittelun ja johtamisen sovelluksia. Insta Trust on osa turvallista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa rakentavaa Insta-konsernia.