5.12.2016

Henkilöstö on suurin kyberturvariski – ja mahdollisuus

Käyttääkö yrityksesi digitaalisia palveluita: sähköpostia, verkkopankkia tai sosiaalista mediaa? Ovatko erilaiset tietojärjestelmät keskeinen osa liiketoimintaasi? Osaako henkilöstösi toimia oikein ja turvallisesti näissä ympäristöissä?

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa yritykset ovat yhä riippuvaisempia tietojärjestelmistä. Toiminnan siirtyessä enenevässä määrin digitaaliseen ympäristöön, sen turvallisuuden merkitys kasvaa. Puhutaan kyberturvallisuudesta.

Yritykset tekevät panostuksia järjestelmiensä tieto- ja kyberturvan kehittämiseksi. Silti media uutisoi yritysten ja organisaatioiden kyberturvaongelmista säännöllisesti. Syy tähän on yksinkertainen: tärkein yksittäinen kyberturvallisuuden tekijä on ihminen.

– Digitaalinen turvallisuusajattelu on siirtymässä teknologia- ja kontrollikeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen.

Ihminen nostetaan toiminnan keskiöön. Henkilöstön koulutus onkin nopein ja kustannustehokkain tapa nostaa digitaalisen turvallisuuden tasoa, Insta Group Oy:n kyberalueen kehittämisjohtaja ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll kertoo.

– Kun jokaisella on ymmärrys omasta roolistaan ja ajankohtaisista uhkista, voimme hyödyntää digimaailman mahdollisuuksia paremmin. Turvallisuus on nähtävä ensisijaisesti mahdollistajana, ja tässä koulutuksella on merkittävä rooli.

Tehosta liiketoimintaa

Vahva kyberturva edistää liiketoiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä, helpottaa arkielämää ja vapauttaa yhteiskunnan ja viranomaisten voimavaroja. Kouluttamalla henkilöstöä organisaatio voi tehdä kyberturvallisuudesta vahvuuden – ja ottaa hyödyn irti digitalisaatiosta ilman häiriöitä.

– Hyvän kyberturvallisuuskulttuurin ylläpitäminen ja vahvistaminen edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja jokaisen osallistumista. Turvallisuuden parantamisen on lähdettävä ihmisestä, Limnéll muistuttaa.

Limnéll on ollut mukana kehittämässä Insta Trust Oy:n Jokaisen kyberturva -verkkokurssia, jossa käydään läpi kyberturvallisuuden perusteet työpaikan jokapäiväisten esimerkkitilanteiden pohjalta.

– Työpaikan kyberturvallisuus parantuu ja kehittyy vain henkilöstön pitkäjänteisellä sitoutumisella ja jatkuvalla, ajantasaisen osaamisen ylläpitämisellä. Olemme parhaillaan luomassa uudenlaista digitaalistaturvallisuuskulttuuria, ja siinä meillä jokaisella on vastuumme.

Tutustu Jokaisen kyberturva -verkkokoulutukseen.

Kysy lisää

Martti Setälä,

asiakkuus- ja kehitysjohtaja

Insta Trust Oy

040 536 6350

martti.setala@insta.fi