24.3.2016

Viranomaisille ja turvakriittisille yrityksille suunnatun Insta SafeLink VPN-salausratkaisun uudelle versiolle kansallisen suojaustason III hyväksyntä

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus on myöntänyt 29.2.2016 Insta SafeLink VPN-salausratkaisun versiolle 3.2A hyväksynnän tietoliikenteen suojaukseen kansalliselle suojaustasolle III (ST III) asti. Ratkaisun avulla turvaluokiteltua aineistoa käsittelevät organisaatiot kuten valtionhallinto ja viranomaiset sekä näiden kanssa yhteistyötä tekevät yritykset voivat siirtää ST III ja ST IV –tasoille luokiteltua aineistoa tietoliikenneverkoissa. Toinen tyypillinen käyttökohde on tietoturvaltaan ja toimintavarmuudeltaan kriittisten operatiivisten järjestelmien suojaaminen.

”Kyseessä on Insta SafeLink VPN-salausratkaisun viides järjestelmäversio, jolle Kyberturvallisuuskeskus on myöntänyt hyväksynnän. Vuonna 2012 ratkaisu sai ensimmäisenä suomalaisena salausratkaisuna kansallisen hyväksynnän ST III ja ST IV  -tasoille”, toteaa Kyberturvallisuuskeskuksen tarkastukset ja hyväksynnät -ryhmän päällikkö Aki Tauriainen.

Version 3.2A tärkein uusi ominaisuus on salauslaitteiden kahdennuksen hot standby –toiminto, joka häiriötilanteessa siirtää tietoliikenteen salauksen välittömästi kahdentavalle laitteelle. Toiminto varmistaa keskeytymättömän liikennöinnin esimerkiksi sähkökatkosten ja muiden erikoistilanteiden yhteydessä. Toiminnallisuus mahdollistaa myös ylläpito-operaatioiden suorittamisen verkossa ilman käyttökatkoja.  Näillä ominaisuuksilla parannetaan entisestään tiedon saatavuutta toimintavarmuudeltaan kriittisissä ympäristöissä.

”Insta SafeLink-salausratkaisu on saatavissa myös palveluna. Palvelussa asiakkaan toimipisteisiin sijoitetaan VPN-laitteet. Kokonaisratkaisun hallinta, valvonta ja ylläpito tuotetaan Instan korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset täyttävästä palvelukeskuksesta. Lisäksi  VPN-palvelu sisältää STIII/ST IV –tasolle vaadittavat varmenne- ja lokienhallintapalvelut. Tämä on asiakkaalle helppo ja kustannustehokas tapa ottaa käyttöön turvahyväksytty VPN-ratkaisu ”, kertoo liiketoimintajohtaja Marko Hautakangas.

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen NCSA-toiminto vastaa turvaluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä turvallisuusasioista. Viestintävirasto ylläpitää listaa salaustuotteista, jotka on hyväksytty kansainvälisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Suomessa.

Insta on suomalainen teknologiayritys, jonka palveluksessa työskentelee 800 huippuosaajaa. Kyber- ja tietoturvallisuuden alueella kehitämme ja toimitamme ratkaisuja, jotka suojaavat asiakkaidemme kriittisiä resursseja sekä parantavat havainnointi- ja reagointikykyä. Toteutamme ratkaisut omiin ja teknologiakumppaneidemme tuotteisiin pohjautuen. Kaikki ratkaisut ovat saatavissa myös palveluna. Asiakaskuntaamme kuuluvat valtionhallinto, turvallisuusviranomaiset sekä yritykset esimerkiksi finanssi-, tietoliikenne- ja energiasektoreilla. Kotimaan lisäksi tietoturvatuotteitamme on käytössä yli 40 maassa.

http://www.security.insta.fi/ 

Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Marko Hautakangas, Insta DefSec Oy, 040-7723 022, marko.hautakangas@insta.fi