29.3.2016

Insta mukana EU-projektissa kehittämässä uuden sukupolven turvallisuusratkaisuja

Insta on mukana viime vuoden toukokuussa käynnistyneessä NEXES-projektissa, jonka tavoitteena on tutkia, testata ja arvioida IP-pohjaisten viestintäteknologioiden käyttöä hätäkeskuspalveluiden tehostamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa. Kartoituksen kohteena on erityisesti se, kuinka esimerkiksi älypuhelimia, niiden viestiominaisuuksia, sosiaalisen median sovelluksia, matkapuhelinten kameroita ja muita kansalaisten jokapäiväisessä käytössä olevia teknologioita voitaisiin hyödyntää oikeanlaisen avun perille saamisessa nopeammin.

Instan osuus projektissa keskittyy ensisijaisesta hätäkeskusjärjestelmän ja seuraavan sukupolven eCall-järjestelmän kehittämiseen. Työn perustana on Insta ResponseTM –tuote, joka on myös Suomen uuden hätäkeskustietojärjestelmän perusta. Lisäksi Insta johtaa hankkeen tietoturvaryhmää, jonka tehtävänä on ratkaista hankkeen tuloksena syntyvien ratkaisujen standardien ja säännösten mukaisuus sekä varmistaa IP-pohjaisten sovellusten käytön turvallisuus tietoturvan näkökulmasta.

- Paitsi että viemme suomalaista turvallisuusalan kärkiosaamista kansainväliseen tietoisuuteen, opimme samalla ymmärtämään eri maiden toimintaympäristöjä entistä paremmin sekä verkostoidumme eurooppalaisten toimijoiden kanssa, summaa Instaa hankkeessa edustava projektipäällikkö Kari Uusitalo.

NEXES-konsortiota johtaa Rinicom Limited (UK) ja osallistujia on yhteensä 17 kymmenestä eri maasta. Suomesta Insta DefSec:n lisäksi mukana Poliisi Ammattikorkeakoulu. Projekti on kolmevuotinen ja se kuuluu EU:n Horisontti 2020 –ohjelmaan, jossa rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita. Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa.

Lue lisää:
Insta ResponseTM
Instan tietoturvaratkaisut 

Nexes
Horisontti 2020