30.6.2017

Kriittisen turvallisuuden ytimessä

Vaikka puolustussektori on osin tullut minulle tutuksi aikaisemmissa töissä, on kriittisen turvallisuuden toimintasektori avautunut minulle kaikessa laajuudessaan Insta DefSecin liiketoimintaan perehtymisen myötä. Näen huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden kannalta Instan kaltaisten yritysten roolin erittäin tärkeänä maamme turvallisuudelle. Uskon, että teollisuudella on jatkossa entistä enemmän annettavaa kokonaismaanpuolustukselle.

Vielä verrattain lyhyen Insta-urani aikana olen on jo ehtinyt tavata useita Puolustusvoimien edustajia ja johtohenkilöitä esimerkiksi logistiikkalaitokselta sekä eri puolustushaaroista. Olen kiitollinen siitä, että suhteita on pystytty luomaan varsin nopeasti ja vastaanotto on ollut lämmin. Keskustelut ovat olleet kannustavia ja rakentavia. Olen tunnistanut niistä yhteisen tahtotilan strategisen kumppanuuden kehittämiseksi edelleen. Kumppanuus on meille erittäin tärkeä ja olen vakuuttunut, että voimme Instana olla tulevaisuudessa entistä syvemmin ja monipuolisemmin apuna Suomen puolustuksen kehittämisessä.

Insta DefSecin uusi oma strategia on parhaillaan valmistumassa. Jatkossa sitä tullaan muokkaamaan kvartaalipohjaisesti ketterämmäksi niin, että ympäristön muutoksiin ja haasteisiin voidaan reagoida entistä nopeammin. Kyseessä ei kuitenkaan ole hyvien toimintamallien tai tärkeiden prosessien jatkuva muuttaminen vaan entistä selkeämmät arvolupaukset asiakkaille sekä yhteistyön tehostaminen. Joustava toimintatapa mahdollistaa paremmat kehittymismahdollisuudet myös asiakkaille.

Insta on tehnyt vuosia pitkäjänteisesti työtä Puolustusvoimien strategisena kumppanina. Arvolupauksemme lupa luottaa velvoittaa jokaista instalaista lunastamaan asiakkaidemme korkeat odotuksen myös tulevaisuudessa. Tuon velvollisuuden niin minä kuin jokainen Instalainen täytämme mielellämme ja panostamme voimakkaasti strategisten hankkeiden (HX, LV2022) avulla roolimme edelleen vahvistamiseen.

Tuon Instaan mukanani vahvan osaamisen kasvuyrityksen johtamisesta rakentaen samalla uudenlaista johtamis- ja myyntikulttuuria.  Haluan olla konkreettisesti mukana hankkeissa ja riittävän lähellä itse tekemistä, jotta nykyinen joukkue uskaltaa sitoutua ja lähteä mukaan uuteen johtamistyyliin. Instan arvot  istuvat siihen hyvin. Pitkästä historiasta ja perheyrittäjyydestä kumpuavia tarkkaan harkittuja arvoja tullaan vaalimaan Insta DefSecissä jatkossakin. 

Olen mielestäni avoin, osallistava ja vaativa visionääri, ja näen Insta DefSecin liiketoiminnan kasvavan tulevina vuosia huoltovarmuusketjua aiempaa laaja-alaisemmin tukevaksi. Instassa on esimerkiksi konsultointiliiketoiminnan osalta alkamassa pitkiä kumppanuuksia liittyen kriittiseen infrastruktuuriin, kokonaistietoturvaan sekä IoT- ja paikannusratkaisuihin.  Avainasemassa on kysymys, kuinka digitaaliseen maailmaan tuotetaan turvallisia ratkaisuja ja turvallista ohjelmointia.  Vahvassa asemassa kysymyksen ratkaisemisessa ovat luonnollisesti myös kyberratkaisut, joiden kysyntä on lisääntynyt muun muassa maailman turvallisuustilanteen muutoksesta johtuen.

Näen myös kansainvälistymisen sekä tuotteistettujen palvelujen kuuluvan entistä voimakkaammin Insta DefSecin toimintaan jatkossa. Uskon laajojen verkostojeni niin kotimaassa kuin ulkomailla tukevan Insta DefSecin kasvua ja siten myös luovan lisäarvoa asiakkaille tuoden saataville myös sellaisia palveluja, joita ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta tarjota.

Puolustusvoimien hallinnon uudet linjaukset teollisuuden osaamisen ja omavaraisuuden korostamisesta saavat minulta kiitosta. Linjauksissa on tunnistettu tärkeä näkökulma esimerkiksi kotimaisen ohjelmisto-osaamisen huomioimisessa. Lähitulevaisuuden suuret ponnistukset tulevat edellyttämään kotimaiselta teollisuudelta kykyä kehittää ja sopeuttaa omaa osaamistaan vastaamaan turvallisuuden tarpeita.

Yksi ensimmäisiä huomioitani Insta DefSecissä oli henkilöstön osaamisen korkea taso ja pitkä kokemus. Tämän lisäksi tulemme lisäämään uusien menetelmien ja teknologioiden koestamista ja käyttöönottoa erilaisilla tavoilla. Tulen huolehtimaan siitä, että tiedonkulku, strategian vieminen arkeen sekä välitön suhde johdon ja henkilöstön välillä tulee mahdollistamaan asioita, joita kaikki toivomme. Haluan johtaa edestä ja tarvittaessa mennä vaikka sitten sen edessä olevan tiiliseinän läpi, ensimmäisenä – If there’s a will, there’s a way!