15.6.2016

Viritä tuotanto huippukuntoon parantamalla kunnossapidon vaikuttavuutta

Yhä useampi edelläkävijä panostaa tuotantolaitoksen ja tuotantolinjan kokonaisvaltaiseen, älykkääseen kunnossapitoon entistä vahvemmin. Eräs heistä on Euroopan johtava kierrätettävien pakkauksien valmistaja DS Smith, joka solmi Lielahden tehtaan ylläpitoa koskevan sopimuksen Insta Automationin kanssa.

– Pakkausteollisuudessa asiakasvaatimukset kasvavat. Meiltä kysytään entistä jalostetumpia ja erikoistuneempia tuotteita. Ollaksemme jatkossakin asiakkaillemme paras kumppani, meillä täytyy olla valmius nopeisiinkin muutoksiin tuotantolinjoilla ja pitää kustannusrakenteemme kunnossa. Koneiden täytyy käydä kovalla volyymilla ja lopputuloksen täytyy olla priimaa. Tässä yhtälössä teknologia-, automaatio-, ohjelmisto- ja ylläpito-osaamisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Ennen kaikkea, näiden osaamisalueiden täytyy toimia saumattomasti yhteen, kertoo DS Smithin Suomen toimintojen toimitusjohtaja Karri Koskela.

Älykäs ylläpito mahdollistaa kokonaistuottavuuden parantamisen

Perinteisesti kunnossapito on nähty koneiden ja laitteiden huoltona ja korjauksina tarpeen tulleen. Kokonaisvaltainen kunnossapito vie tätä toimintaa askeleen eteenpäin.

– Kokonaispalvelussa työ organisoidaan uudelleen. Kunnossapidon rooli säilyy vahvana, mutta sen oheen lisätään sähköautomaatio-osaaminen ja tuotantolaitoksen sähkönjakelujärjestelmien huolto. Siinä otetaan huomioon niin pitkän tähtäimen tavoitteet automaatio-asteen nostamisessa ja tuotantolinjojen toiminnan kehittämisessä kuin aivan pienimmätkin yksityiskohdat releistä kytkimiin. Näin luodaan isompi kuva, joka mahdollistaa tuotantolaitoksen kokonaistuottavuuden parantamisen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päästään eroon hallitsemattomista seisokeista, lyhennetään suunniteltujen seisokkien kestoa ja ennaltaehkäistään lopputuotteen laatupoikkeamia, kuvaa Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen.

Luottamus on vahvan kumppanuuden pohja

Insta Automationissa on nähty jatkuva älykkään kunnossapidon kysynnän nousu.

– Suomalaisten yritysten on kiristyvässä kilpailussa yhtä aikaa sekä kehitettävä uutta että hiottava tuotantoprosessit huippukuntoon. Yhä useampi ymmärtää sähköistyksen ja automaation keskeisen roolin ylläpidossa ja tuotannon tavoitteiden saavuttamisessa. Kunnossapidon kokonaispalvelun avulla autamme asiakkaitamme virittämään tuotantolaitokset ja -linjat huippukuntoon, kertoo Lehtinen.

DS Smithin ja Insta Automationin kumppanuus toteutetaan liiketoimintakauppana, jossa 19 DS Smithin kunnossapidosta huolehtivaa Oy Botnia Mill Service Ab:n pitkänlinjan ammattilaista siirtyy Insta Automationiin vanhoina työntekijöinä.

– Lähdemme yhteistyöhön Instan kanssa odottavaisin mielin ja ennen kaikkea luottavaisina. Me uskomme Instan haluun ja kykyyn viedä ylläpidon kokonaisprosessia eteenpäin tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti. Instan lupaus Lupa luottaa on vahvasti kirjoitettu instalaisten DNA:han. Tämä näkyy kaikessa toiminnassa taloudellisesta vahvuudesta yrityksen hyvään maineeseen ja instalaisten asenteeseen työtään kohtaan, päättää Karri Koskela.

Lisätietoja:
Timo Lehtinen 040 779 9414
Karri Koskela 010 245 2450