8.5.2015

Tavoitteena 100% energiaomavaraisuus – apuna InstaWahti-raportointiohjelmisto

Kuopion Veden jätevedenpuhdistamolla sähkön, lämmön ja kemikaalien käyttöä seurataan ja raportoidaan Insta Automationin InstaWahti-raportointiohjelmiston ja sen uuden energiahallintaosan avulla. Kuopion Vedessä on oltu työkaluun erittäin tyytyväisiä ja tavoitteeksi on asetettu 100% omavaraisuusaste sähkön ja lämmön käytössä.

– Työkalun kautta seurataan energiaomavaraisuutta eli paljonko sähköä tuotetaan itse ja paljonko sitä kuluu. Visuaalisen käyttöliittymän kautta havaitaan nopeasti esimerkiksi laitoksen ajotavoista johtuvat kulutuspiikit tai paikallistetaan laitteet, jotka kuluttavat normaalia enemmän energiaa. Näin esimerkiksi huoltotoimenpiteet saadaan oikea-aikaisiksi, kertoo Insta Automationin projektipäällikkö Arttu Hanhela.


Visuaalisen käyttöliittymän ansiosta prosessit pystytään optimoimaan ihanteellisesti ja laitoksen oma energiatuotanto säätämään kulutukseen nähden oikeaksi.

Uuden raportointimallin käyttöliittymä on erittäin havainnollinen. Prosesseista kerätty tieto esitetään siinä taulukoiden sijaan selkeiden mittareiden ja graafien avulla.

Tarve uudenlaisen raportointityökalun kehittämiselle on tullut Insta Automationin asiakkailta.

– Monet asiakkaamme ovat toivoneet tällaista kehitysaskelta jo pitkään, Hanhela toteaa.

Yhtenä kehitystyön vauhdittajana on toiminut EU:n 20-20-20 tavoite, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä EU:n energiankulutuksesta 20 % tulisi saada uusiutuvista lähteistä, kasvihuonekaasupäästöjä vähentää 20 % ja energiatehokkuutta lisätä 20 %.


Uuden ohjelmiston visuaalisuus lisää sen käytettävyyttä huomattavasti.

Kysy lisää uudesta energianhallintatyökalusta:

Arttu Hanhela
Projektipäällikkö
Kehitys- ja erikoisprojektit
Insta Automation Oy

040 487 1898