22.9.2016

Insta Automation Oy tarjoaa pilvipalveluna asfalttiasemien Big Datan NCC Industry Oy:lle

NCC Industry Oy:llä on eri puolella Suomea toimivilla asfalttiasemilla käytössä Instan kehittämä ja toimittama Wahti-raportointisovellus. Wahti on liitetty osaksi asfalttiasemaa ohjaavaa prosessiautomaatiota, josta prosessidata kerätään paikallisesti asfalttiaseman valvomon tietokantaan, jossa se jalostetaan paikallisraporteiksi Wahti-sovellukseen. Paikallisen tietokannan data välitetään edelleen Instan keskitetylle palvelimelle. Palvelimella data käsitellään, jalostetaan ja tuotetaan pilvipalveluna turvallisesti NCC Industry Oy:lle kaikkien järjestelmään liitettyjen asemien kokonaisvaltaisena näkymänä.

Instan pilvipalvelu helpottaa NCC Industry Oy:n raportointitaakkaa ja mahdollistaa datan keräämisen, jalostamisen ja käyttäjäkokemuksen aivan uudella tavalla. Ohjelmistoalustan käyttöliittymän monipuoliset esitys-, tallennus- ja tulostusmenetelmät helpottavat käyttäjän tarpeita saada selkeä käsitys haluamastaan kokonaisuudesta. Palvelussa tuotettu kokonaisvaltainen Big Data -tietokanta kerää yhteen usean eri aseman tiedot ja antaa mahdollisuuden hyödyntää dataa useista eri lähtökohdista. Asemakohtainen seuranta toimii kuten laitoksen sisäinen raportointi, kun taas eri asemien keskinäisen vertailukelpoisen datan hyödyntäminen auttaa ymmärtämään ja tarvittaessa yhtenäistämään erilaisia toimintatapoja ja valmistusmenetelmiä. Datan käsittely avaa mahdollisuuden myös tehokkaammalle tuotteen laadun valvonnalle, jäljitettävyydelle ja ennakoivan kunnossapitotiedon hyödyntämiselle. Palvelun tietoliikennemenetelmät, kapasiteettivaraus ja ohjelmistoalustan toteutus on tehty laajenevan ja menestyvän liiketoiminnan ehdoilla, siihen on mahdollisuus lisätä tulevaisuudessa uusia asemia helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Pilvipalveluna tuotetun raportointidatan kerääminen ja jalostaminen keskitetysti helpottaa myös vaaditun viranomaistiedon välittämistä, koska mm. ELY-keskus vaatii tarkat raportit eri työmaille toimitetuista massakuormista. Oman organisaation sisäinen tehokkuus kasvaa, kun prosessidatan toimitus tuotantojohdolle ei enää ole sähköpostin ja muistitikkujen varassa. Oikean tiedon oikea-aikainen ja saumaton siirtyminen järjestelmien välillä vähentää kustannuksia, pienentää virhemahdollisuuksia, lisää tehokkuutta ja ennen kaikkea vapauttaa resursseja varsinaiseen liiketoimintaan.

Lisätietoja:
Insta Automation Oy Suunnittelu
Ryhmäpäällikkö Marko Hänninen puh. 040 777 9838