8.3.2018

Henry Nieminen Talotekniikka-lehdessä: Myös biotalous vaatii kyberturvaa

Talotekniikka-lehti kirjoittaa Instan osuudesta pääkaupunkiseudun biotalousosaamisessa ja osaamisen roolista Itämeren suojelussa.

– Automaatiojärjestelmät eivät liity pelkästään tuotannon toimintakykyyn ja häiriöttömyyteen, vaan niillä on yllättäviä kytköksiä koko yhteiskunnan toimivuuteen kriisitilanteissa, kertoo Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen Talotekniikka-lehdessä.

Lehti taustoittaa Instan olevan vahvasti mukana erityisesti vesihuolto- ja energiasegmenteissä, ja kuvaa sen toteuttamien automaatioratkaisujen tehostavan energiatuotantoa ja jätevedenpuhdistamoiden energiaomavaraisuutta.
 
Lue juttu Talotekniikan verkkosivuilta