20.10.2016

Etumatkaa digitalisaatiolla?

Kansainvälisestä kilpailukyvystä puhuttaessa usein kuulee todettavan, että Suomi on sekä väestöllisesti että maantieteellisesti pieni maa. Meillä on suuret tuotantokustannukset, logistisesti jopa haastava sijainti ja niin edelleen. Nämä ovat faktoja, joita ei käy kiistäminen.

Haluan kuitenkin haastaa meidät katsomaan asiaa toisesta näkökulmasta: Digitalisaatio on jo muuttanut tapamme elää ja kommunikoida. Se on muuttanut ja tulee muuttamaan myös liiketoiminnan lainalaisuuksia.

Ei siis ole syytä jäädä vanhojen ajatus- ja toimintamallien vangiksi. Kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa toimintaympäristössä parhaiten pärjäävät ne, jotka kykenevät muuntautumaan nopeimmin, hyödyntäen omia vahvuuksiaan. Tämän muuten tiesi jo Charles Darwin aikanaan.

Toimittuani yli kahdenkymmenen vuoden ajan kansainvälisissä teknologiayhtiöissä voin todeta, että Suomessa on maailmanluokan teknologia- ja johtamisosaamista. Olemme korkeasti koulutettu kansa. Meillä on kyky ja välineet soveltaa uudenlaista teknologiaa perinteisen toiminnan uudistamiseksi.

Digitalisaation hyödyntäminen on nimenomaan johtamiskysymys. Digitaalisessa muutoksessa koko organisaation kaikkien tasojen tulee oppia hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia – tiimeinä ja organisaationa. Johdolle erityinen mahdollisuus – ja samalla haaste – on arvioida oikea-aikainen uusien digitalisaation mahdollistamien toimintamallien käyttöönotto.

Pysähtyminen ei ole vaihtoehto, mikäli haluaa pysyä muutoksen tahdissa. Organisaatioon kohdistuu aina erilaisia uhkia, riippumatta digitalisaatiosta tai teknologiasta. Kyse on siitä, osataanko uhkakuvat tunnistaa ja luokitella sekä riskejä hallita. Teknisestä näkökulmasta katsottuna johdon on huolehdittava, että digitaalisten järjestelmien turvallisuus ja tietoturvauhat ovat teknisesti oikealla tavalla hallinnassa.

On hyvä muistaa, että digitalisaation mahdollinen uhkakuva on myös se, ettei tehdä mitään. Silloin tietoisesti jätetään saatavilla oleva kilpailuetu hyödyntämättä. Varmaa kuitenkin on, että siinä tapauksessa joku kilpailijoista tai uusi alalle tulija tarttuu siihen.

Digitalisaation hyödyntäminen kilpailukyvyn vahvistajana on osa-alue, jossa näen Instan suuren vahvuuden asiakkaidensa kumppanina. Meillä on maailmanluokan osaamista useimmilla keskeisillä digitalisaation osa-alueilla. Instan sisäänrakennettuun ja laatu- ja turvallisuusajatteluun kuuluu toimitusvarmuus ja lupausten pitäminen. Toimintamme yhtenä ohjurina on asiakkaan tarpeet ymmärtävä palvelujen kehittäminen.

Tulevaisuudessa Insta hyödyntää entistäkin tehokkaammin digitalisoituvan maailman eri osaamisalueet asiakkaan toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Näillä eväillä uskon, että tehokkaasti hyödynnetyllä digitalisaatiolla voimme auttaa asiakkaitamme lisäämään tehoaan ja kilpailukykyään kansainväliselle huipputasolle asti.

Yhteistyöterveisin
Henry Nieminen
toimitusjohtaja
Insta Group Oy