16.9.2014

Automaattinen testaus: tunnista 90 sekuntiin

Insta Automation on tehostanut tuotantoaan lean-filosofian opein usean vuoden ajan. Lean-ajattelun mukaisesti yrityksessä on kehitetty tuotantoa kustannustehokkaammaksi ja toimivammaksi. Tuotannon järkeistämisessä on mukana koko organisaatio ja parannukset näkyvät arjessa joka päivä.

Todella konkreettinen esimerkki lean-filosofian toimimisesta on tällä hetkellä työn alla oleva ilmastoinnin ohjausyksikköjen tilaus, joka sisältää usean tuhannen laitteen valmistuksen ja testaamisen. Kun Insta Automationissa valmisteltiin tarjousta, havaittiin, että automaattisella testauksella olisi saavutettavissa merkittävä kustannushyöty ja läpimenoajan nopeutus. Ilmastoinnin ohjausyksikön testaaminen manuaalisesti kaikkine simulaatioineen kestäisi tunnin verran. Automaattisella testauksella aika saatiin puristettua 90 sekuntiin.

– Automaattinen testaus on manuaalista edullisempaa, ja lisäksi sillä saavutetaan parempi laatu, kertoo liiketoimintajohtaja Matti Tuominen. – Inhimillisen virheen mahdollisuus poistuu. Jokainen ilmastoinnin ohjausyksikkö käy läpi saman testausproseduurin. Jos ohjelmassa tai kytkennöissä ilmenee jokin vika, testausohjelma paikallistaa sen, ja tuotteen voi korjata saman tien. Tuotteen id-numero testaustietoineen rekisteröidään, ja testin jälkeen tuote on valmis kohteeseen toimitettavaksi ja asennettavaksi. Ohjelmasta saadaan myös automaattiset raportit.


Automaattinen testauslaite minimoi testaamiseen kuluvan ajan, kertovat laitteen suunnitellut Ari-Pekka Lönn ja liiketoimintajohtaja Matti Tuominen.

Automaattisen testauslaitteen suunnittelu ja toteutus osoittaa, että lean-ajattelu todella tuottaa tuloksia.

– Tuhansia laitteita testattaessa ajansäästön ja virheettömyyden kustannusvaikutus on merkittävä, Tuominen toteaa. – Automaattinen testaus soveltuu muidenkin projektikohtaisten sarjojen testaamiseen, ja jatkamme sen käyttöä ja jatkokehittelyä tarpeen mukaan.

Lisätietoja:
Liiketoimintajohtaja Matti Tuominen, puh. 020 7717 484