16.8.2013

Automaatiosuunnittelun avulla pystytään optimoimaan tuotantoprosessin hyötysuhdetta koko laitoksen tasolla sen eri ajotavoissa

Sähkön hintavaihtelut yhdistettynä polttoainekustannusten nousuun ja kiristyneeseen ympäristölainsäädäntöön asettavat kasvavia vaatimuksia energiantuotantolaitoksille. Tuotantoprosessin kokonaishallinta kenttälaitteista järjestelmälaitteiden yhteensopivuuteen ja ajotapoihin nousee ratkaisevaan rooliin.

- Parhaaseen tulokseen päästään yleensä silloin, kun nykyaikaiset automaatioratkaisut otetaan huomioon mahdollisimman varhain laitoksen rakennushankkeessa tai modernisoinnissa. Kokonaisuudessa pieniltä vaikuttavilla yksityiskohdilla pystytään vaikuttamaan saavutettavaan hyötysuhteeseen. Parhaassa tapauksessa asiakas välttyy hankkimasta liian järeää kalustoa ja pystyy silti vastaamaan vaivattomasti kulutushuippuihin. Automaation osuus esimerkiksi uuden tuotantolaitoksen kokonaiskustannuksista on noin 10 prosenttia, joten lisäpanostus automaatioon maksaa itsensä nopeasti takaisin, kertoo Timo Leivo, Insta Automationin myyntipäällikkö.

Laitekannan yhteensopivuus on avain onnistuneeseen lopputulokseen

Laiteympäristö on tyypillisesti tuotantolaitoksissa hyvin monipuolinen ja laitteet ovat erilaisissa elinkaaren vaiheissa. Yhteensopivuusongelmien vuoksi kokoonpanoon erikseen hankituilla osilla tavoiteltuja hyötyjä ei aina kuitenkaan täysin saavuteta.

- Automaatiojärjestelmän tehtävä on ohjata tuotantolaitoksen kokoonpanoa yksittäisten kenttälaitteiden valvonnasta aina koko laitoksen säätötapojen hallintaan asti. Automaatioratkaisut suunnitellaan skaalautuviksi, joten uusien laitteiden tai prosessiosien mukaantulo ei sinänsä tuota automaation kannalta ongelmaa. Kokemuksemme perustella pystymme tapauskohtaisesti määrittelemään, mitkä laite- ja järjestelmäkokoonpanot tuottavat asiakkaalle parhaan hyödyn, jatkaa Rami Siren, Insta Automationin Energia- ja prosessiteollisuus -segmentin ryhmäpäällikkö.

Automaatio yhtenäistää ajotapoja

Ajotavan vaikutukset saavutettavaan tuotantokapasiteettiin jäävät usein osittain huomioimatta. Tällöin tilanne on usein se, että prosessinhoitajat ajavat uutta tai saneerattua laitosta tottumustensa pohjalta, kukin hieman eri arvoilla.

- Automaatiosuunnittelun yksi perustehtävä on selvittää ja optimoida prosessin tiloihin nähden maksimihyötysuhteen tuottavat asetusarvot ja yhtenäistää laitoksen ajotavat. Samalla toteutuksen yhteydessä poistetaan mahdollisuuksien mukaan käyttäjälähtöisten virheiden tekemisen mahdollisuus. Näin laitoksesta tulee helppokäyttöisempi ja prosessia ohjataan turvallisella alueella ilman, että lukitusjärjestelmä katkaisee tuotantoa, kertoo Siren.

Vikasietoisuus varmistaa tuotannon jatkuvuuden

Huippuunsa viritetty laitos voi olla haavoittuvainen jos vikasietoisuutta ei ole suunnitteluvaiheessa huomioitu. Hienoimmankaan yksittäisen automaatiokomponentin vikaantuminen ei saa lamaannuttaa koko laitosta.

- Miehittämättömien laitosten määrä jatkaa kasvuaan ja näiden osalta ratkaisevaan rooliin nousee vikasietoisuuden lisäksi luotettavasti toteutettu etähallinta ja tarvittaessa etäkunnossapito, päättää Leivo.

Kysy lisää: Timo Leivo 020 771 7350 Rami Siren 040 827 4202